Epilepsi (Sara)

Okunma Sayısı
22546
Epilepsi
Epileptik nöbet, beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Beyin, insan vücudunun ana kumanda merkezidir. Beyin hücreleri arasındaki uyumlu çalışma, elektriksel sinyallerle sağlanır. Nöbetin nedeni, bir tür beklenmeyen elektriksel uyarı olarak düşünülebilir. Beynin kuvvetli ve ani elektriksel boşalımı sonucu oluşan, kısa süreli ve geçici bir durumdur. Epilepsi, dünyanın her bölgesinde, erkek ve kadında, her türlü ırkta ve yaklaşık 100 kişide bir oranında görülebilen bir hastalıktır.
 
Belirtileri
 • Kasılma
 • Bilinç kaybı
 • Bayılma
 • Titreme, yere düşme
 • Otururken uzaklara dalma
 • Nefes darlığı, nefes kesilmesi
 • Dokularda ve yüzde morarma
 • Aşırı tükürük salgılanması
 • İdrar kaçırma
 • Hareketlerin kontrol edilememesi
 • Kriz sonrası şaşkınlık, uyku hâli, baş ağrısı
Epilepsi belirtileri her kişide farklı seyreder. Belirtilerin hepsi her hastada görülmeyebilir. Hastaların yaklaşık yarısında, bu nöbetler için belirli bir neden bulunamaz. Belli bir grup hastada ise; gebelikte olabilen beyin geliş me problemleri, doğum sırasındaki nedenler, menenjit, beyin enfeksiyonu, beyin tümörleri, zehirlenmeler veya ciddi baş yaralanmaları epileptik nöbetlere yol açabilir.
 
Tedavisi
 
Bazı ilaçlar ve uygulamalar nöbetleri kontrol altına almamızı kolaylaştırır. Epileptik hastaların küçük bir kısmı, tedaviye direnir. Verilen antiepilektiklere cevap vermeyen hastalarda, cerrahi tedaviler tartışılıp uygun vakalarda tavsiye edilebilir.
 
Epilepsi Hastası Nasıl Yaşamalıdır?
 • Düzenli ve dengeli beslenmelidir, aç kalmamalıdır.
 • Televizyon ve bilgisayar gibi, nöbeti davet eden cihazlardan uzak durmalıdır.
 • Alkollü, asitli, kafeinli içeceklerden uzak durmalıdır.
 • Aşırı derece yorulmamaya özen göstermelidir.
 • Uykusuz kalmamalıdır.
 • Motorlu araç kullanımı, yüzme gibi faaliyetlerde bulunmamalıdır.
 • Yüzme, ancak bir kişi denetiminde olabilir.
 • İlaçlar, düzenli ve nasıl tavsiye edildi ise o şekilde alınmalıdır.
 • Sinir, stres, aşırı üzüntü, aşırı heyecan ve korkudan uzak durmalıdır.
 • Güneş altında uzun süre kalmamalıdır.

Epilepsi