Y. Doçent Dr. ALİ AKBEN

Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.İlk orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta tamamladı.1982 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek doktor oldu.Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Nöroloji ve Psikiyatri kliniklerinde uzmanlık eğitimlerini başarı ile tamamlayarak uzman oldu.Ege Üniversitesi Tip Fakültesinde Nörofizyoloji ve EMG eğitimi gördü. 1988 yılında Akupunktur ve tamalayıcı tıp alanında çalışmalar yapmaya başladı. Kanada Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ve Çinde bilgi görgü ve tecrubesini artırmak için çalışmalarda bulundu.
Uzman Nörolog Y. Doçent Dr. Ali Akben
KISA SORULARLA AKUPUNKTURU DAHA YAKINDAN TANIYALIM