Multipl Skleroz (MS)

Okunma Sayısı
12720
Multipl Skleroz
Multipl Skleroz, beyinde ve omurilikte mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığıdır. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde sertleşmiş dokular (skleroz) yer almaktadır. Bu sertleşmiş alana da plak denir. Bu plaklar sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabilir ve sinirler boyunca mesajların iletilmesini engelleyebilir.
 
Multipl Skleroz (MS) genç insanlarda trafik kazaları dışında, nörolojik nedenli özürlülüklerde birinci sırayı almaktadır. Hastalık genellikle gençlerde, kadınlarda, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek toplumlarda, kentlerde yaşayan eğitim düzeyi yüksek kişilerde görülür. İrsiyetle pek ilgisi olmayan MS’de otoimmünite olarak bilinen sebep öne çıkmaktadır.
 
Belirtileri
 
Hastalığın ilk belirtileri birkaç gün içinde ortaya çıkar; alevlenmeler ve düzelmelerle seyreder. Başlangıç dönemlerinde tam bir düzelme gösterirken, bazen hastalığın ilerlemiş evrelerinde az sayıda hastada, baştan itibaren düzelmeler olmaksızın kötüleşme söz konusu olabilir. Başlıca bulguları; görme bozukluğu, çift görme, bulanık görme, vücudun bir tarafında uyuşma, güçsüzlük gibi yakınmalar, idrar tutmada zorluk veya sık idrara çıkma gibi belirtiler yanında; bazı vakalarda yürüme bozukluğuna kadar yaygın şikâyetler olabilir.
 
Tedavisi
 
Modern ilaçlar yanında, tamamlayıcı destek tedaviler, Magnetik Alan Tedavisi, Akupunktur gibi uygulamalar tercih edilebilir. Hasta tedaviden önce, hastalığı ile ilgili ayrıntılı olarak bilgilendirilmeli ve bu tedavilerden hedeflenen amaç doğru bir şekilde hastaya anlatılmalıdır.